Sydänliiton sopeutumisvalmennuskurssit

 

Suomen Sydänliitto järjestää Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoilla erilaisia sopeutumisvalmennuskursseja: kuntoutumiskursseja ja teemakursseja. Kursseille voi hakea koko maasta, ellei kurssiesittelyssä ole toisin mainittu. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Lisätietoja kaikista Sydänliiton kursseista löydät Sydänliiton verkkosivuilta http://sydanliitto.fi/kuntoutus-ja-tuki/kuntoutuskalenteri#/

Suomen Sydänliiton Keskinen alue (Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Hämeenmaan Sydänpiirit) järjestää syksyllä 2018 pidempikestoisia kuntoutumiskursseja sekä päivän mittaisia teemakursseja sydänsairastuneille.

 

KUNTOUTUMISKURSSIT

Kurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen sekä antaa tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaaliseen selviytymiseen. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa.

Kursseille haetaan Sydänliiton SSL 1 – lomakkeella. Tässä linkki lomakkeeseen: 

https://www.dropbox.com/s/2jaga90apnbjvrz/SSL%201%20hakemuslomake%20kuntoutumiskurssit%202018.docx?dl=0

Hakemukseen liitetään kopio epikriisistä, mikäli sitä erikseen pyydetään.
Hakemukset toimitetaan osoitteella Hämeenmaan Sydänpiiri, Ensitie 4, 33520 Tampere.

HUOM! Voit hakea KELAsta matkakorvausta tai kuntoutusrahaa, vain mikäli Sinulla on lääkärin suositus kurssille (täytetään hakukaavakkeeseen).

Lisätiedot ja hakukaavakkeet:
Jaana Niemelä, p. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

 

Kaikille sydänsairastuneille

12.-14.10.2018 Sydän sanoina ja kuvina. Kurssi on tarkoitettu kaikille sydänsairastuneille diagnoosista riippumatta. Kurssilla lähestytään eri tavoin omia sairastumisen ja toipumisen kokemuksia: kirjoittamalla, kuvien kautta ja keskustelemalla toisten samanhenkisten ihmisten kanssa. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL1 -hakemukset 10.9.2018 mennessä.

22.-24.10.2018 Sydämeni hyvinvointi. Kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, jotka kokevat tarvitsevansa erityistä tukea sydänsairauteensa sopeutumisessa. Kurssilla keskitytään oman elämän ja arjen sekä stressin hallintaan Shindo –venyttelymenetelmää apuna käyttäen. Lisäksi ryhmässä yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa. Kurssille voi hakea yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL1 -hakemukset  21.9.2018 mennessä.

2.-4.11.2018 Sydänsairaus ja meidän perhe. Kurssi on tarkoitettu työikäisille sydänsairastuneille diagnoosista riippumatta, jotka kokevat tarvitsevansa tukea sairauteensa sopeutumisessa. Kurssilla keskitytään elämän ja arjen sekä stressin hallintaan muuttuneessa elämäntilanteessa. Ryhmässä yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa. Kurssipaikka: Norlandia Tampere Hotel, Tampere. SSL1 -hakemukset ja kopio viimeisimmästä epikriisistä 5.10.2018 mennessä. 

Sepelvaltimotautiin sairastuneille

18.-21.9.2018 Liikuntapainotteinen kurssi sepelvaltimotautiin sairastuneille. Kuntoutumiskurssi on hiljattain sepelvaltimotautiin sairastuneille. Kurssi keskittyy liikuntaan hyvinvoinnin edistäjänä. Kurssipaikka: Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane. Lisätiedot ja SSL1 – hakemukset sekä kopio viimeisimmästä sepelvaltimotaudin epikriisistä 20.8.2018 mennessä.

23.-26.10.2018 Elämää sepelvaltimotaudin kanssa.  Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista ainakin toisella sepelvaltimotauti on todettu äskettäin. Kurssilla käsitellään sepelvaltimotautiin sairastumista ja omahoitoa. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia toisten samankaltaista kokeneiden kanssa. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. Hakemukset (SSL1 -lomake ja viimeisin potilaskertomus sepelvaltimotaudista) 21.9.2018 mennessä.

TEEMAKURSSIT

Kurssien tarkoitus on tukea sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä sekä syventää omassa hoidossa onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Kursseilla on mahdollisuus tutustua sydänyhdistyksen toimintaan. Kurssille voi osallistua joko yksin tai läheisen kanssa. Sopivalle kurssille voi hakea kotipaikkakunnasta riippumatta.

Rytmihäiriöön sairastuneille

22.11.2018 Elämää eteisvärinän kanssa. Yhden päivän kestävä kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, joilla on lähiaikoina todettu eteisvärinä. Kurssille voi osallistua joko yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 25.10. mennessä Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, puh 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi