Sydänliiton sopeutumisvalmennuskurssit

 

Suomen Sydänliitto järjestää Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoilla erilaisia sopeutumisvalmennuskursseja: kuntoutumiskursseja ja teemakursseja. Kursseille voi hakea koko maasta, ellei kurssiesittelyssä ole toisin mainittu. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Lisätietoja kaikista Sydänliiton kursseista löydät Sydänliiton verkkosivuilta http://sydanliitto.fi/kuntoutus-ja-tuki/kuntoutuskalenteri#/

Suomen Sydänliiton Keskinen alue (Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Hämeenmaan Sydänpiirit) järjestää keväällä 2019 pidempikestoisia kuntoutumiskursseja sekä päivän mittaisia teemakursseja sydänsairastuneille.

 

KUNTOUTUMISKURSSIT

Kurssien tavoitteena on antaa sydänsairastuneelle ja hänen läheiselleen tietoa, taitoa ja tukea omahoitonsa toteuttamiseen sekä antaa tukea sairastuneen ja hänen läheisensä psykososiaaliseen selviytymiseen. Kuntoutumiskurssilla ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat merkittävässä roolissa.

Kursseille haetaan Sydänliiton SSL 1 – lomakkeella. Tässä linkki lomakkeeseen: 

https://www.dropbox.com/s/2jaga90apnbjvrz/SSL%201%20hakemuslomake%20kuntoutumiskurssit%202018.docx?dl=0

Hakemukseen liitetään kopio epikriisistä, mikäli sitä erikseen pyydetään.
Hakemukset toimitetaan osoitteella Hämeenmaan Sydänpiiri, Ensitie 4, 33520 Tampere.

HUOM! Voit hakea KELAsta matkakorvausta tai kuntoutusrahaa, vain mikäli Sinulla on lääkärin suositus kurssille (täytetään hakukaavakkeeseen).

Lisätiedot ja hakukaavakkeet:
Jaana Niemelä, p. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

 

Kaikille sydänsairastuneille

19.-21.3.2019 Sydämeni hyvinvointi Shindo -venyttelymenetelmää apuna käyttäen. Kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, jotka kokevat tarvitsevansa erityistä tukea sydänsairauteensa sopeutumisessa. Kurssilla keskitytään oman elämän ja arjen sekä stressin hallintaan. Kurssilla on toiminnallisia harjoituksia ja niitä tehdään lattialla maaten. Kurssille voi hakea yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane. SSL1 -hakemukset 15.2.2019 mennessä.

17.-19.5.2019 Sydämeni kirja. Kuntoutumiskurssi itseilmaisua, luovuutta ja oman elämän pohdiskelua hyödyntäen. Kurssilla sidotaan oma kirja. Oma kirja on yksityinen paikka, oman elämän näköinen kirja, johon on mahdollista koota omaan sairastumiseen ja toipumiseen liittyvät ajatukset, kokemukset ja tunteet. Kurssin aikana kirjoitetaan ja maalataan harjoituksia, joista voi jatkaa työskentelyä omien kokemusten kanssa eteenpäin. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL 1 -hakemukset 15.4.2019 mennessä.

Sepelvaltimotautiin sairastuneille

11.-14.2.2019 Elämää sepelvaltimotaudin kanssa. Kuntoutumiskurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista ainakin toisella sepelvaltimotauti on todettu äskettäin. Kurssien tavoitteena on, että sepelvaltimotautiin sairastuneet löytävät keinoja sopeutua arkeen sairauden kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa sepelvaltimotaudista ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla tutustutaan sydänterveellisiin elämäntapoihin omahoidon tueksi. Kurssipaikka: Kiipulan kuntoutuskeskus, Turenki. SSL1 – hakemukset sekä kopio viimeisimmästä sepelvaltimotaudin epikriisistä, 11.1.2019 mennessä.

6.-9.5.2019 Elämää sepelvaltimotaudin kanssa -kurssi pidempään sairastaneille. Kurssi on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta sepelvaltimotautia sairastaneille, joiden toipumisessa tai sairauteen sopeutumisessa on ollut ongelmia sairaudesta tai muusta elämäntilanteesta johtuen. Ryhmän kanssa yhdessä tekeminen, keskustelut ja vertaistuki ovat keskeisessä roolissa. Kurssipaikka: Kuortaneen urheiluopisto, Kuortane. SSL 1 -hakemukset ja kopio viimeisimmästä sepelvaltimotaudin epikriisistä 5.4.2019 mennessä.

TEEMAKURSSIT

Kurssien tarkoitus on tukea sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa selviytymistä sekä syventää omassa hoidossa onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Kursseilla on mahdollisuus tutustua sydänyhdistyksen toimintaan. Kurssille voi osallistua joko yksin tai läheisen kanssa. 

Tahdistimen saaneille ja rytmihäiriöön sairastuneille

14.3.2019 Elämää tahdistimen kanssa. Yhden päivän kestävä kurssi on tarkoitettu sydänsairastuneille, joille on lähiaikoina laitettu tahdistin. Kurssille voi osallistua yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44, Tampere. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 15.2. mennessä Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, puh. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi

10.4.2019. Elämää eteisvärinän kanssa. Yhden päivän kestävä kurssi on tarkoitettu hiljattain eteisvärinään sairastuneille. Kurssille voi osallistua yksin tai läheisen kanssa. Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 13.3. mennessä Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri, puh. 050 560 9446, jaana.niemela@hameenmaansydan.fi