Toiminta

Hämeenmaan Sydänpiiri ry aloitti uudella nimellään ja uudella toiminta-alueellaan toimintansa 1.1.2013 lukien. Yhdistyksen juuret kuitenkin ovat vuonna 1956 perustetussa yhdistyksessä. Sydänpiirin toiminta-alueen asukasluku on lähes 700 000.  Piirillä on 25 jäsenyhdistystä, joissa on henkilöjäseniä noin 8500. Hämeenmaan Sydänpiirissä työskentelee kolme vakituista työntekijää.

Hämeenmaan Sydänpiirin yksi keskeinen tehtävä on toimia jäsenyhdistystensä tukena ja toiminnan mahdollistajana. Jäsenyhdistykset ovat keskenään hyvin erilaisia. Suurimman jäsenmäärä on noin 2000 kun pienimmillä yhdistyksillä on jäseniä noin 50. Jäsenyhdistysten toiminta-alueet vaihtelevat suuresti. Asukkaita on enimmillään yli 220 000 ja pienimmillään muutamia tuhansia. Taustatekijöiltään, kuten elinkeinorakenteeltaan, ikärakenteeltaan ja sairastuvuudeltaan jäsenyhdistysten toimintaympäristöt eroavat toisistaan hyvin paljon.

Hämeenmaan Sydänpiiri on omalla toiminta-alueellaan edistämässä sydänterveyttä läpi ihmisen elämän.

Tutustu esitteeseemme <3: