Hae 28.2.2020 mennessä harjoitussydäniskuria yhdistyksenne käyttöön

17.2.2020

TOIMEKSI | Toteutimme syksyllä 2019 varainhankintakampanjan, jonka tuotoilla saimme hankittua sydänyhteisön käyttöön kuusi harjoitussydäniskuria ja elvytysnukkea. Tavoitteena on mahdollisimman monen ihmisen tavoittaminen sekä elvytysrohkeuden lisääminen laitteiden avulla tehdyn elvytysohjauksen kautta.

Etsimme nyt kuutta aktiivista yhdistystä, joilla on halua ja resursseja toteuttaa elvytysohjausta esimerkiksi tapahtumien muodossa. Kerro meille lyhyesti suunnitelmastanne: miten, missä ja milloin yhdistyksenne hyödyntäisi näitä harjoituslaitteita ja millainen yleisö voitaisiin mahdollisesti tavoittaa.  Lähetä suunnitelma sähköpostillas 28.2.2020 mennessä Outi Kontkaselle.  

Teemme valinnat laitteiden käyttösuunnitelman perusteella maaliskuun alussa. Myös piirit ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat hakea näitä laitteita.

Kerromme mielellään lisätietoa, jos sinulla on kysyttävää hakuun liittyen.  

Kohderyhmät Yhdistystoimijat