Edustukset

Ikäinstituutti

Ikäopisto

Anneli Luoma-Kuikka

ohjausryhmän jäsen
ohjausryhmän jäsen

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

Lääkäriseura Duodecim

Stabiili sepelvaltimotauti, Käypä hoito -työryhmä

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

Kuntoutusverkosto

SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys ry

Potilas- ja kansanterveysjärejstöjen verkosto

Anneli Luoma-Kuikka

jäsen
jäsen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kansallinen lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaryhmä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

joukkoruokailun kansallinen ohjausryhmä

Annukka Alapappila

varajäsen
varajäsen

Marjaana Lahti-Koski

hallituksen jäsen
hallituksen jäsen