Elintapaohjauskoulutukset

Elintapaohjauskoulutukset on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille nuorten ja aikuisten elintapaohjaukseen. Aineistoja voi hyödyntää myös ryhmäohjauksessa.

OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutus

OTA-ohjauskartta antaa valmiuksia valmentavan ohjauksen ja motivoivan haastattelutekniikan omaksumiseksi. Koulutusta järjestetään vain tilauksesta.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • hallitsee elintapaohjauksen perusteet ja yksilöllisen muutosohjauksen käytänteet
  • tuntee muutosohjauksen prosessina ja osaa ohjata elintapojen muutosprosessia
  • osaa käyttää motivoivaa haastattelutekniikkaa ohjattavan omaa muutosvalmiutta tukien
  • osaa käyttää OTA-työvälineitä omassa työssään

Koulutus sisältää toiminnallisia ohjausharjoituksia, ryhmätyöskentelyä, opetuskeskusteluja, teoriaa ja havainnoivia välitehtäviä koulutusjaksojen välillä. Muutosta tukemassa -kirja sisältyy koulutukseen.

Kohderyhmä Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, sydän- ja diabeteshoitajat. Koulutus soveltuu kaikille aikuisten elintapamuutoksia ohjaaville.

Koulutuksen kesto Kaksipäiväinen koulutus, välijakso n. kuukausi (1+1).

Koulutuksen hinta  Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja aineistopaketin. 

Terveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

OTA-ohjauskartta-aineisto löytyy sähköisesti Sydänliiton Ammattilaisnetistä.

Tulevat OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus nuorten elintapaohjaukseen

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutus antaa valmiuksia valmentavan ohjaukseen sekä perehdyttää TOTA-kansion ja sen sisältämän TOTA-mittarin käyttöön.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistuja

  • ymmärtää valmentavan elintapaohjauksen perusteet
  • osaa soveltaa yksilöllistä ja voimavaroja tukevaa muutosohjausta omassa työssään
  • perehtyy TOTA-aineistopaketin työvälineiden käyttöön 

Koulutuksessa opetellaan myös motivoivan haastattelutekniikan perusteet valmista ohjausmateriaalia soveltaen.

Kohderyhmä Opiskeluterveydenhuollon ja nuorten elintapaohjausta tekevät ammattilaiset.

Koulutuksen kesto 1 päivä. 

Koulutuksen hinta Sopimuksen mukaan sisältäen koulutuksen ja TOTA-aineistopaketin. 

Koulutus sisältää alustuksia, opetuskeskusteluja ja teoriaa käytännönläheisesti. Opiskeluterveydenhuollon toimijoille järjestetään koulutuksia tilauksesta. Kerromme mielellämme lisää koulutuksista ja koulutuksen tilaamisesta omalle työyhteisölle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Kirsi Airokselta.

TOTA-aineistopaketti löytyy sähköisesti Sydänliiton Ammattilaisnetistä.

Tulevat TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutukset ovat Koulutuskalenterissa.

 

Kohderyhmät Ammattilaiset