Sydänliiton hallinto

Liiton korkein päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liiton kokous, johon jäsenet valitsevat edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kuva: Anna Kara, Sydänliitto

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä hyväksytään seuraavan vuoden toiminnan suuntaviivat. Syyskokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan liittohallitus ja puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Liiton hallitus edustaa liittoa, käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa liiton asioita. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksitoista jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Liiton kevätkokous siireettiin järjestöpäivien yhteyteen 3.9.2020 Helsingissä ja syyskokous järjestetään 23.10.2020 Helsingissä.  

Sydänliiton hallitus 2020

 • Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Paula Risikko, puheenjohtaja
 • Professori Juhani Airaksinen
 • Sairaanhoitaja Minna Ampio
 • Terveydenhuoltoneuvos, terveystieteiden kand. Marja-Liisa Haapamäki
 • Rakennusneuvos, DI Jaakko Heikkilä
 • Terveystieteiden tohtori Johanna Heikkilä
 • Yksikönjohtaja (OYS) Päivi Hirsso
 • Lääkintöneuvos, dosentti Matti Ketonen
 • Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, apulaisylilääkäri Antti Kivelä
 • Sairaanhoitaja Outi Kurttila
 • Kauppatieteiden tohtori Päivi Myllykangas
 • Terveystieteiden maisteri Marja Sisko Nousiainen
 • Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen

Hallituksen kokoukset 2020

 • 20.1.2020
 • 17.3.2020
 • 22.4.2020
 • 20.5.2020
 • 23.9.2020
 • 23.10.2020, Tampere
 • 9.12.2020

Sydänsäätiö

Sydänsäätiön tarkoituksena on tukea toimintoja, jotka edistävät sydän- ja verisuoniterveyttä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden toiminnan tarkoituksena on edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Sydänsäätiö on perustettu vuonna 1956.

Sydänsäätiö on aiempina vuosina tukenut myös Suomen Sydänliitto ry:n toimintaa. Säätiön avustuksella liitto edistää sydänpotilaiden kuntoutusta ja sydäntautien ennaltaehkäisemistä sekä tukee sydäntutkimusta. Sydänsäätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

Sydäntutkimussäätiö

Sydäntutkimussäätiö tukee suomalaisille tyypillisten sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä pyrkimyksenä sairauden ennaltaehkäisy ja hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämän laadun parantaminen. Säätiö jakaa tähän tarkoitukseen apurahoja ja palkintoja vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa. Sydäntutkimussäätiö perustettiin 1970. Sydäntutkimussäätiö myöntää apurahoja ja palkintoja suomalaiseen sydäntutkimukseen. Apurahajako pidetään kerran vuodessa.

Vuorovuosin jaetaan lisäksi palkinto varttuneelle sydäntutkijalle ja nuorelle lupaavalle tutkijakyvylle. Tieteellisen tutkimuksen tukemisella pyritään sydänsairauksien hoidon kehittämiseen ja sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn. Sydäntutkimussäätiön asiamies on Arto Ristola.