Henkilötietojen käsittely sydänyhteisössä

Tiedonhallinta ja tietosuoja

Sydänyhdistykset käsittelevät henkilötietoja toiminnassaan esimerkiksi silloin, kun yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet tai kerää osallistujatiedot tapahtumaa varten. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilö yksilöidään ja joilla hänet voidaan tunnistaa.

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Hyvin suunniteluilla tietojärjestelmillä ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä varmistamme, että sydänyhdistysten jäsenten henkilötietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty.

Vastuu henkilötietojen huolellisesta käsittelystä on jokaisella sydänyhdistyksellä.

sydanliitto.fi/tietosuoja

Tietosuojaselosteet

Rekisteriselosteet

Ohjeet ja lomakkeet

Kohderyhmät JäsenetMedia