Kuluttajavarainhankinta

Suomen Sydänliitto ry saa vuosittain noin 200 000 – 300 000 euroa kuluttajilta lahjoituksina. Suurimmat kampanjat ovat joulukampanja ja Sydänviikkoon ajoittuva kevätkampanja. Tavoitteena on pitää kampanjoihin käytettävät kulut kohtuullisina eli poliisiviranomaisen määrittelemässä 35 % keräystuotoista. Lisäksi Sydänliitolla on kuukausilahjoittajia, jotka tukevat Sydänliiton toimintaa säännöllisellä lahjoituksella. 

Näiden lisäksi Sydänliitto järjestää vuosittain tavara-arpajaiset. Arpojen myynnistä saadaan 600 000 – 800 000 euroa, josta maksetaan palkinnot ja järjestämisestä aiheutuvat kulut. Arpajaisista jää nettotuottoa vuosittain noin 250 000 euroa. 

Sekä kampanjat että arpajaiset toteutetaan poliisiviranomaisten luvilla. 

Sydänliitto käyttää saadun tuoton lupien mukaisesti esimerkiksi perustehtävänsä mukaiseen vapaaehtoistoimintaan, jäsenistön, riskiryhmässä olevien ja koko väestön sydänterveyden edistämiseen ja sydänsairauksien ehkäisyyn tähtäävään toimintaan sekä näitä tarkoituksia palvelevaan tutkimukseen. Varat kohdistetaan vuosi- ja hankesuunnitelmien mukaisesti yhteydessä päätettyihin toimintaohjelmiin.

Vuonna 2017-2018 rahoja käytettiin mm. 

 • Erilaisiin viestinnän toimenpiteisiin ja kampanjoihin sekä sairastuneille että koko väestölle
 • Mittaus- ja neuvontatoimintaan, joka auttaa ihmisiä tunnistamaan sydänterveyden riskitekijänsä (korkea kolesteroli ja verenpaine). 
 • Yhdistysten tukemiseen erilaisen liikuntatoimen järjestämisestä. 
 • Kuluttajille tarjottaviin asiantuntijapalveluihin sydänterveydestä (mm. luennot, asiantuntija vastaa -palvelu verkossa)
 • Harvinaisia sydänsairauksia sairastaville järjestettäviin tapaamisiin ja vertaistukitoimintaan

Toimenpiteistä saavutettuja tuloksia mm:

 • Ihmisten tietoisuus sydänsairauksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä on kasvanut. 
 • Sairastuneet, heidän läheisensä ovat saaneet omasta sairaudestaan oikeaa tietoa yhdistyksen, verkkosivujen tai Sydänliiton julkaisujen kautta.
 • Sydän.fi palvelu tavoitti vuoden 2018 aikana yli miljoona suomalaista.
 • Asiantuntijamme vastasivat henkilökohtaisesti tuhansille kuluttajille heidän terveys/sairauskysymyksiin. 
 • Vuodessa tavoitettiin mittausten kautta yli 40 000 ihmistä joista yli puolella havaittiin korkeat riskitekijät ja he saivat neuvontaa ja ohjausta näiden pienentämiseksi ja siten pienennettiin heidän riskiä sairastua.
 • Sydänyhteisön säännölliseen liikuntaan osallistuvien määrä oli noin 10 000. 

Rahankeräysluvat

Arpajaiset:

 • Tavara-arpajaisten toimeenpanon lupanumero RA/2019/597
 • Keräyslupa on voimassa 14.8.2019-31.1.2020
 • Voittojen viimeinen lunastuspäivä 31.3.2020

Muut kampanjat:

 • Rahankeräyksen toimeenpanon lupanumero RA/2019/1074. Keräyslupa on voimassa 1.1.2020-31.12.2020 koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.