Sopeutumisvalmennuskurssit Sydänliitto

Kuntoutumiskurssit

Sydänliitto on perunut/siirtänyt kaikki kevään 2020 kuntoutumiskurssit syksyyn koronavirus epidemian vuoksi. Lisätietoa perutuista/siirretyistä kursseista saat kunkin kurssin kohdalla mainitulta henkilöltä.

Sydänsairaus muuttaa elämää, mutta sen kanssa ei tarvitse pärjätä yksin.

Sydänliiton sopeutumisvalmennuskursseilla saat tietoa, tukea ja valmiuksia, jotka helpottavat elämääsi sydänsairauden kanssa. Kursseilla tapaat toisia samassa elämäntilanteessa olevia. Kokemusten jakaminen helpottaa ja auttaa toteuttamaan sinulle itsellesi sopivia muutoksia arkeesi.

Kurssit järjestetään Veikkauksen tuella. Vetäjinä toimivat terveydenhuollon ammattilaiset. Teemakurssit ovat tietopainotteisia joko koko päivän tai muutaman tunnin mittaisia. Erilaisia teemakursseja järjestetään myös verkossa. Kuntoutumiskurssit sisältävät 1-5 yöpymistä. Kursseille voi hakeutua koko maasta. Osallistumiselle ei ole ikärajaa ja läheisesi voi osallistuja osalle kursseista. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

Kursseille valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet Sydänliiton järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille. Kursseilla saat lisäksi tietoa sydänyhteisön toiminnasta.

Kuntoutumiskurssit

Kuntoutumiskurssit ovat ryhmässä yhdessä tekemistä ja oppimista, jossa vertaistuki on merkittävässä roolissa. Kun kaipaat tietoa sairaudesta ja tukea arkeen sopeutumiseen, tule kurssille, jolla kuulet ammattilaisten luentoja, jaat kokemuksia toisten sairastuneiden kanssa ja saat vinkkejä omahoitoon.

Kurssille voi osallistua joko yksin tai puolison/läheisen kanssa. Kurssilla on noin 8-12 osallistujaa (lisäksi mahdolliset läheiset) ja niihin sisältyy kurssiohjelma, täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa.

Matkakustannuksista voit hakea korvausta Kelasta. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Tätä varten tarvitaan lääkärin suositus kurssille (täytettynä kuntoutumiskurssihakemuksen alaosaan). Mikäli olet työikäinen, voit saada Kelasta myös kuntoutusrahaa. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta.

Teemakurssit

Teemakurssit ovat tilaisuuksia, joissa saat ajankohtaista tietoa sairaudesta ja sen hoidosta. Kun kaipaat tukea arkeen sopeutumiseen, tule kurssille, jolla kuulet terveydenhuollon ammattilaisten luentoja, jaat kokemuksia toisten sairastuneiden kanssa ja saat vinkkejä omahoitoon.

Teemakursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin kohdalla mainitulle henkilölle.

Kurssille voi osallistua joko yksin tai puolison/läheisen kanssa.

Hakeminen

Etsi kursseja Kuntoutuskalenterista.

Kuntoutumiskurssille haetaan Sydänliiton Kuntoutumiskurssihakemuksella (ruotsinkielinen Ansökan till rehabiliteringskurs). Hakemus lähetetään kunkin kurssin kohdalla mainittuun osoitteeseen. Yhdellä hakulomakkeella haetaan vain yhdelle kurssille. Matkakustannuksista voit hakea korvausta Kelasta. Kela korvaa kursseille osallistuvien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta halvimman matkustustavan mukaan. Tätä varten tarvitaan lääkärin suositus kurssille (täytettynä kuntoutumiskurssihakemuksen alaosaan).

Mikäli olet työikäinen, voit saada Kelasta myös kuntoutusrahaa. Lisätietoa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi

Ohje Kuntoutumiskurssihakemuksen lataamiseen ja tulostamiseen:

 • Klikkaa Kuntoutumiskurssihakemuksen linkkiä, joka johtaa Dropboxiin.
 • Valitse sen jälkeen Download-toiminto ja Direct Download.
 • Lataa sitten lomake omalle koneellesi.
 • Täytä lomake omalla koneellasi sähköisesti ja lähetä se sähköpostilla eteenpäin.
 • Vaihtoehtoisesti tulosta tallentamasi lomake ja täytä se käsin.

Verkkokurssit

Koetko tarvetta keskustella elämisestä sairauden kanssa? Vuonna 2019 verkossa toteutettaville sopeutumisvalmennuskursseille voivat osallistua kaikki, jotka pohtivat sairauden tai sairastumisen aiheuttamia muutoksia elämässään. Kursseilta saat keinoja ja tukea arkeen.

Kursseilla on kuusi erilaista teemaa. Kaksi kursseista on perhekursseja ja neljä yksilökursseja. Kursseja on yhteensä 20. Puolet kursseista alkaa vuorokauden tapaamisella. Toiset puolet toteutetaan kokonaan verkossa ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Kurssit sisältävät 6 -8 tapaamiskertaa verkossa. Ryhmätapaamisissa, verkkokeskusteluissa ja vertaischatissä on mahdollisuus jakaa kokemuksia muiden kanssa. Verkossa työskentelyyn saat hyvät ohjeet ja tarvittaessa henkilökohtaisen opastuksen. Kurssin ohjaajina on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Mukana on koulutettu kokemusasiantuntija.

Kurssit ovat maksuttomia, ja niiden toteuttamista tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. 

 

 

Suostumukseesi perustuva henkilötietojesi käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä 

  

Sopeutumisvalmennuskurssien (kuntoutumiskurssit ja teemakurssit) järjestäjänä toimii Hämeenmaan Sydänpiiri ry, Sopeutumisvalmennuskursseja tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

  

Hämeenmaan Sydänpiiri ry kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta sopeutumisvalmennuskursseille.  

  

Henkilötietojesi käsittely perustuu hakemuksessa allekirjoituksellasi vahvistamaasi suostumukseen tai ilmoittautumisessa antamiisi tietoihin. Henkilötietosi tallennetaan sopeutumisvalmennuskurssihakemusten rekisteriin. Rekisterin ylläpidosta on laadittu tietosuojaseloste. 

  

Henkilötietojasi säilytetään kuuden (6) vuoden ajan. Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) asettamiin sopeutumisvalmennustoimintaa koskeviin avustusehtoihin. 

  

Osallistujavalintaa varten sinulta pyydetään kurssikohtaisessa hakemuksessa tai ilmoittautumisessa esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä vuositulot bruttona. Näiden lisäksi voidaan pyytää henkilön nimi, johon voi ottaa yhteyttä kurssin aikana ja hänen puhelinnumeronsa. Lisäksi osassa kursseista pyydetään kuvaus tämänhetkisestä elämäntilanteesta, sydänsairautta ja yleistä terveyttä koskevat tiedot, säännöllinen lääkitys, käytössä olevat apuvälineet, erityisruokavaliot, odotukset kurssilta sekä aikaisempi osallistuminen vastaaville kursseille.  

  

Pari- ja perhekursseille osallistuvilta läheisiltä kysytään nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite.  

  

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti eteenpäin. Kurssin ohjaajalle luovutetaan henkilöistä ne välttämättömät tiedot, jotka hän tarvitsee voidakseen kurssin toteuttaa. Kurssikeskuksessa järjestettävien kurssien osallistujien nimi- ja erityisruokavaliotiedot ja esteettömyyteen liittyvät tiedot ilmoitetaan tarvittaessa kurssikeskukseen. Rahoittajalla (STEA) on oikeus tutustua hakemuksiin esimerkiksi mahdollisen tarkastuksen yhteydessä.  

 

Hämeenmaan Sydänpiirille lähettämässäsi hakemuksessa tai ilmoittautumisessasi antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen ja ilmoittautumisen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Hakemuslomakkeita ja ilmoittautumistietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Sähköisesti toimitetut hakemuslomakkeet ja ilmoittautumiset on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperiset hakemuslomakkeet ja ilmoittautumistiedot tuhotaan välittömästi niiden käsittelyn ja sähköiseksi muuttamisen jälkeen. Mikäli näin ei voida toimia, paperisia dokumentteja säilytetään lukollisissa kaapeissa. Kaapin avaimet ja avainten käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

  

Sinulla on oikeus: 

 • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn 
 • päästä omiin henkilötietoihin 
 • tietojen oikaisemiseen 
 • tietojen poistamiseen 
 • käsittelyn rajoittamiseen 
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

  

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse tai henkilökohtaisena käyntinä Hämeenmaan Sydänpiirille, jonne kurssikohtaisen hakemuksen tai ilmoittautumisen olet toimittanut. Hämeenmaan Sydänpiiri ry. toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen.  

  

Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi. 

  

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 

Rekisterinpitäjä: Hämeenmaan Sydänpiiri ry

Yhteyshenkilö Hämeenmaan Sydänpiiri ry:ssä rekisteriä koskevissa asioissa:

Toiminnanjohtaja Ulla Harala ulla.harala@sydan.fi 0503870420