Sydänyhteisön toiminta

Suomen Sydänliitto on ihmisten voimavaroja vahvistava, sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva, elinvoimainen järjestöyhteisö. Sydänyhteisöön kuuluu noin 70 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 215 sydänyhdistystä ja kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenyhdistystä.

Sydänliiton hallinto

Liiton korkein päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva liiton kokous, johon jäsenet valitsevat edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Eettisesti kestävää yhteistyötä

Sydänliitto tekee yhteistyötä yritysten, muiden järjestöjen sekä omien jäsenjärjestöjensä kanssa. Yhteistyötä tehdään sekä jatkuvasti että erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden puitteissa.

Sydäntyötä jo 60 vuotta

50-luvun alussa Suomi oli toipunut sodasta ja sen mukanaan tuomasta niukkuuden ajasta. Tuolloin havahduttiin sydän- ja verisuonitautien huolestuttavaan yleistymiseen. Sydäntautiyhdistys perustettiin helmikuussa 1955.