Sydänyhteisön strategia

Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa .

Tavoiteltu tulevaisuus

 • Sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu.
 • Ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi.
 • Ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta.
 • Sydänliitto on vetovoimainen ja rakenteeltaan joustava edelläkävijä, kaikkien sydänyhteisö.

Sydänliiton toimintaa ohjaavat arvot

 • Ihmisen kunnioittaminen
 • Asiantuntemus
 • Luotettavuus
 • Rohkeus
 • Tavoitteellisuus

Sydänyhteisö edistää sydänterveyttä ihmisen koko elämänkulun ajan

 • Sydänyhteisö on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä.
 • Sydänterveyden edistämisessä on kolme näkökulmaa:
  • ehkäisevä
  • voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä
  • sairastuneita tukeva

Elinvoimainen sydänyhteisö

Monipuolinen ja alueellisesti kattava järjestöyhteisö

 • Sydänliitto, sydänpiirit ja valtakunnalliset yhdistykset sekä paikalliset sydänyhdistykset ovat elinvoimaisia sydänyhteisön jäseniä.
 • Toiminnan perustana ovat aina yhteistyö ja sydänyhteisön arvot.
 • Sydäntyöhön voi osallistua erilaisissa yhteisöissä ja sitä voi tukea monella eri tavalla.

Sydänyhteisö näkyy, kuuluu ja vaikuttaa

Toimintaympäristön suuriin muutoksiin vastaaminen

Edellä esitetyn perusteella seuraavien kolmen vuoden strategiset painotukset ovat:

 • Uusi SOTE ja yhteistyöpinnat kuntiin ja kansalaistoimintaan
  • hoitoketjut, sydänrekisteri, terveyden edistäminen
 • Sydänyhteisön jäseniä palveleva digiloikka
 • Toimiminen, osallistuminen ja vaikuttaminen muuttuvassa julkisuudessa ja mediassa
 • Uudet rahoituslähteet
 • Mielen hyvinvoinnin edistäminen sydäntyössä:
  • näkyväksi tekeminen ja edelleen kehittäminen