Talous

Suomen Sydänliitto ry on voittoa tavoittelematon suomalainen kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonitaudit vähenevät ja sairastuneiden hoito ja kuntoutus paranevat. Liitto rahoittaa toimintansa muun muassa jäsenmaksuvaroilla, omalla varainhankinnalla, lahjoitusvaroilla, yritysyhteistyöllä sekä julkisilla ja yksityisillä avustuksilla.

TALOUS

Liiton tilikauden 2018 tulos oli ylijäämäinen 366 813 euroa. Tilikausi jäi ylijäämäiseksi, vaikka heikko sijoitusvuosi johti selvästi alijäämäiseen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen. Ylijäämä selittyy sillä, että tilikaudelle kohdentui kaksi käyttötarkoitukseltaan avointa testamenttisaantoa.

Liiton kokonaistuotot olivat 15 422 334 euroa ja kokonaiskulut olivat 15 144 466 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 3 453 706 euroa, josta toiminnalliset tuotot olivat 959 255 euroa ja toiminta-avustukset 2 494 451 euroa. Tase-arvon tilikauden lopussa oli 15 715 871 euroa.

Saadut avustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n jakamia kohdennettuja avustuksia ja projektiavustuksia tuloutettiin 1 591 129 euroa. Kohdennettua avustusta käytettiin sopeutumisvalmennukseen 366 454 euroa, piirijärjestöjen tukemiseen 100 000 euroa sekä sydänterveyden ja toimintakyvyn edistämiseen 320 677 euroa. Viestintään ja vaikuttamiseen terveyden edistämiseksi Yksi elämä 2.0 -hankkeeseen projektiavustuksia käytettiin 497 928 euroa. Yleisavustusta käytettiin 481 000 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki kärkihankerahoituksella Neuvokas perhe -liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon -hanketta sekä terveyden edistämisen määrärahalla Ammattilainen lapsiperheen ruoka- ja ravitsemustaitojen tukena -hanketta. Kärkihankerahoitusta tuloutettiin tilikauden aikana 372 376 euroa ja terveyden edistämisen määrärahaa 24 534 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki sydänpotilaiden liikuntatoimintaa 47 000 eurolla sekä Liikkuva Yhdistys -hanketta, jolle kohdeavustusta tuloutettiin 29 519 euroa.

Suomen Kansanterveysyhdistyksen avustus sydäntyölle oli 425 000 euroa, joista Sydänliitolle kohdentunut avustus oli 255 000 euroa, joka käytettiin sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn sekä potilastyöhön liittyvän painetun ja sähköisen materiaalin tuottamiseen. Sydänsäätiön yleisavustus Sydänliitolle oli 330 000 euroa. Lisäksi Sydänsäätiön myöntämää kohdennettua avustusta tuloutettiin Sydänmindfulness sydänsairastuneen voimavarana -tutkimukseen, josta tilikaudelle kohdentui 4 647 euroa.

Liiton omista vapaista rahastoista käytettiin Kankaanpään rahastosta 50 000 euroa ja Mankin rahastosta 30 000 euroa. Sydänliiton järjestöpalveluiden toteuttamiseen käytettiin Hovinen – Louhisaari rahastosta 70 000 euroa. Tulppa-tutkimusta tuettiin 8 944 eurolla Sundströmin rahastosta sekä 10 000 eurolla Alatalon rahastosta. Tutkimuksella pyritetään selvittämään Tulppa-kuntoutusohjelman vaikuttavuutta.

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot olivat 10 934 471 euroa, josta jäsenmaksujen osuus oli 556 501 euroa. Liiton jäsenmaksukertymä kasvoi edellisestä vuodesta, vaikka maksaneiden jäsenten määrä tippui 2 014 jäsenmaksun maksaneella jäsenellä, koska liiton jäsenmaksuosuutta nostettiin vuodelle 2018 aiemmasta 7,5 eurosta yhdeksään euroon.

Testamenttituottoja ja lahjoituksia kirjattiin tilikauden aikana 9 234 395 euroa. Sydänliiton omien varainhankintakampanjoiden tuotot olivat 1 133 575 euroa, josta kampanjoiden kulujen sekä hallinnon kulujen jälkeen jäi tuotoksi 575 675 euroa. Kuluttajavarainhankinnassa jatketiin kehitystyötä, jonka tavoitteena oli parantaa edelleen luvanvaraisen keräystoiminnan tuottoastetta ja jatkaa uusien erilaisten varainhankintamuotojen pilotointia. Vuoden aikana toteutettuja kampanjoita olivat arpajaiset, kevät- ja joulukampanja, Ottomaatti-kampanja, vaalikeräykset sekä uuden sähköisen keräysmallin käyttöönotto ja muut sähköiset varainhankinnan kampanjat. Näiden lisäksi kuukausilahjoittamisen kampanjointi aloitettiin ja toimintamalli hiottiin kuntoon. Kuukausilahjoittamisen käyttöönotto aiheutti investointeja, joiden tuotot näkyvät vasta seuraavina vuosina. Merkittäviä tuottoja saatiin myös Paletti Oy:n toteuttamasta joulukortti- ja adressimyynnistä.

Liiton varainhankintavuosi oli poikkeuksellinen suurien testamenttisaantojen vuoksi. Tilikauden aikana kirjattiin kolme testamenttisaantoa, joista yksi oli kokoluokaltaan huomattava.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sydänliiton varainhoidon valmistelevana toimielimenä toimii varainhoitovaliokunta, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä ja valmistella hallitukselle esitykset koskien sijoitusstrategiaa sekä sijoitustoiminnan linjauksia yleensä. Varainhoitovaliokunta kokousti vuoden aikana kaksi kertaa.

Tilikauden aikana liiton varoja oli sijoitettuna liittohallituksen vahvistaman sijoitusstrategian mukaisesti suoriin osakesijoituksiin, rahasto-osuuksiin, joukkolainoihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Vuosi oli haastava liiton sijoitustoiminnan näkökulmasta. Vuoden lopussa lähtökohtaisesti kaikki merkittävät osakeindeksit olivat pakkasella, eikä korkosijoituksetkaan tuottaneet joitakin valtionlainoja lukuun ottamatta. Liiton sijoitusten tuotto tilikauden aikana oli -4,7 % (7,9 % vuonna 2017).

Taloushallintopalvelut

Sydänliiton talouden ja hallinnon palveluja käyttivät liittoon intressiyhteydessä olevat Oy Sydän-Tuote Ab, Sydänsäätiö sr, Kardiologinen Seura ry, Sydäntutkimussäätiö sr, Etelä-Suomen Sydänpiiri, Helsingin Sydänkuntoutus ry, Sydänlapset ja -aikuiset ry sekä Urho Känkäsen säätiö sr. Taloushallintopalveluista laskutettiin 44 798 euroa.

TILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kirsi Aromäki.