Terveyden edistäminen

Sydänliiton tavoittelemassa tulevaisuudessa sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu. Ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi.

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe tukee perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista. Lisäksi tarjoamme vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen ja arjen järjestämiseen. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja hyvä, neuvokas omalla tavallaan. 

Neuvokas perhe -kokonaisuus koostuu Neuvokas perhe -kortista ja kuvamateriaalista, jotka ovat käytössä äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa sekä lapsen omasta minäkirjasta. 

Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus antaa valmiudet ottaa käyttöön Neuvokas perhe -menetelmän ja -työvälineet osaksi perheiden elintapaohjausta.

Tutustu Neuvokas perheen omiin verkkosivuihin.

OTA-ohjauskartta – aineistopaketti motivoivaan elintapaohjaukseen

Oman Terveyden Avaintekijät eli OTA-ohjauskartta koostuu kattavasta materiaalista, joka helpottaa motivoivaa ja asiakaslähtöistä elintapaohjausta. Se sisältää kuvamateriaalia ja käytännöllisiä työvälineitä ohjaustilanteisiin. 

OTA-ohjauskartta-ohjaajakoulutus selkiyttää elintapaohjauksen perusteita, kehittää yksilöllisen muutosohjauksen käytäntöjä, tukea ohjaajien oman työn arviointia sekä ohjausmotivaatiota ja perehdyttää OTA-ohjauskartta-aineiston käyttöön. Koulutusta järjestetään vain tilauksesta.

TOTA Terveyden Oma Tilannearvio

TOTA-aineistopaketti koostuu laaja-alaisesta materiaalista, joka tukee opiskeluterveydenhuollon ammattilaisia motivoivan ja asiakaslähtöisen elintapaohjauksen toteutuksessa. Se sisältää havainnollistavaa kuva- ja taustamateriaalia ohjaustilanteisiin sekä TOTA-mittarin ohjauksen kohdentamisen helpottamiseksi. TOTA-aineistopaketin käyttöön on myös tilauksesta tarjolla käytännönläheistä TOTA Terveyden Oma Tilannearvio -ohjaajakoulutusta.

Sydän Terveysmittaus

Jokaisen aikuisen on hyvä tietää omat valtimoterveyteen vaikuttavat arvonsa. Sydänpiirit ja -yhdistykset järjestävät terveysmittaustilaisuuksia, joissa voi helposti selvittää omat terveysarvot, saada valtimotautien kokonaisriskin arvion sekä asiantuntevan ohjauksen. Terveysmittaustapahtumia toteuttaa yli 50 sydänpiiriä ja -yhdistystä ympäri Suomea. Terveysneuvonta ja -mittaustilaisuudet löydät tapahtumakalenterista, tapahtumalaji Sydän Terveysmittaus.

Sydän Terveysmittaus tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mielekkään ja haastavan tavan osallistua Sydänliiton vapaaehtoistoimintaan. Tule mukaan!

Tunne pulssisi -hanke

Tunne pulssisi on Aivoliiton ja Sydänliiton yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on tehdä pulssin tunnustelusta ja epäsäännöllisen pulssin tunnistamisesta kansalaistaito ja tiedottaa eteisvärinän hyvän hoidon merkityksestä aivo- ja sydänterveydelle. Tunne pulssisi -hanke on osa Yksi elämä -terveystalkoita.

Tunne pulssisi -verkkosivuilta saat lisätietoa pulssin tunnustelusta.

Pieni Päätös Päivässä

Pieni päätös päivässä -toiminnalla halutaan pysäyttää ihmiset miettimään hyvinvointiaan ja tekemään sitä edistäviä pieniä päätöksiä ja muutoksia elintapoihinsa. 

Tutustu Pieni päätös päivässä -verkkosivuihin.

 

Sydänmerkki

Sydänmerkki on merkintäjärjestelmä, joka helpottaa terveellisen ruokavalion koostamista. Sydänmerkki auttaa valitsemaan rasvan määrän ja laadun sekä suolan määrän suhteen parempia vaihtoehtoja kaupassa ja ravintolassa. 

Sydänmerkki-ateria auttaa ammattikeittiöitä varmistamaan, että tarjottu ruoka täyttää ravitsemussuositukset. Sydänmerkki-aterian avulla ruokapalveluiden hyvä työ tehdään myös näkyväksi. Ravitsemuslaadun kehittämisessä apuna voidaan käyttää myös arkilounaskriteereitä ja Ravitsemuspassia.  

Tutustu Sydänmerkin verkkosivuihin.

Vapaaehtoistoiminta sydänyhteisössä

Tänään on hyvä päivä tulla vapaaehtoiseksi. Meillä sydänyhteisössä riittää mielekästä ja elämää rikastuttavaa tekemistä kaikille. Jokainen, pienikin teko on tärkeä ja arvokas. Tutustu eri vapaaehtoistehtäviin ja ilmoittaudu mukaan!

Sydän-media

Sydänliitto julkaisee sydän.fi-verkkomediaa, joka tarjoaa uutisten ja ajankohtaisten asioiden lisäksi tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, sydänsairauksista ja hoidosta, ruoasta ja liikunnasta. 

Sydän-lehti, Sydänliiton jäsenlehti, ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja tavoittaa suuren joukon terveydestään kiinnostuneita ihmisiä, joille hyvä kunto ja terveelliset elintavat ovat erityisen tärkeitä.

Julkaisut ja oppaat

Sydänliiton julkaisuista löytyy tietoa ja tukea ja oman hyvinvoinnin edistämiseen, valtimosairauksien hoitoon sekä terveyden ja ruokapalvelujen ammattilaisten käyttöön.

Sydänliiton julkaisut löytyvät Sydänkaupasta.