Terveyden edistäminen

Sydänliiton tavoittelemassa tulevaisuudessa sydänterveys ja sen edellytysten myönteinen kehitys vahvistuu. Ihmiset elävät sydänterveyttä edistävässä ympäristössä ja toimivat aktiivisesti oman terveytensä parhaaksi.

Voimavarojen vahvistaminen

Sydänyhteisö on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä.

Sairastuneiden tukeminen

Sydänyhteisön tavoittelemassa tulevaisuudessa ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti sukupuolesta, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai etnisestä taustasta riippumatta.