Tulppa-kuntoutus

Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö. Kuntoutus sopii myös heille, joilla on useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes tai kohonnut kolesteroli.

Tulppa – tarinoita kuntoutumisesta

Mitä

Tulppa-kuntoutus toteutetaan pienryhmässä. Ryhmällä on 8-10 viikoittaista kokoontumiskertaa ja kaksi seurantatapaamista (6 ja 12 kk). Kuntoutuksessa käsitellään sairastumiseen ja hoitoon liittyviä tekijöitä. Tapaamiskertojen aiheita ovat sydän- ja verisuonisairaudet, lääke- ja omahoito, elintavat, ravinto, liikunta, sairauteen liittyvät tunteet, mielialatekijät, ihmissuhteet ja omat voimavarat.

Luentojen sijaan ryhmän toiminta on käytännön tekemistä, esimerkiksi kauppakierroksia, liikuntaa tai ryhmätyöskentelyä. Kuntoutujan kirjallisena aineistona on kuntoutujan työkirja.  Ryhmään osallistuva saa myös vertaistukea ja tapaa samassa elämäntilanteessa olevia.

Ryhmänvetäjiä ovat terveyden- tai sairaanhoitaja, fysioterapeutti tai liikunnan ohjaaja sekä koulutettu vertaisohjaaja paikallisyhdistyksestä. 

Jokaisella on mahdollisuus seurata omien mittaus- ja laboratorioarvojen kehitystä. Mitattavat tekijät ovat verenpaine, veren rasva-arvot, verensokeri, painoindeksi, vyötärönympärys ja kävelymatka mitattuna 6 minuutin omavauhtisella kävelytestillä.  Mittaukset toteutetaan 0 kk, 6 kk ja 12 kuukauden kohdalla.

Miksi

Tulppa-kuntoutus antaa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen. Kuntoutuksen aikana jokaiselle muodostuu käsitys mahdollisuuksista vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Jokainen ryhmäläinen valitsee avaintekijäkseen yhden itselleen merkityksellisen asian, johon hän toivoo muutosta omassa arjessaan. Avaintekijä suuntaa ja auttaa kuntoutujaa toteuttamaan hänelle itselleen tärkeitä tavoitteita. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi liikuntaan, uneen tai muuhun merkitykselliseen asiaan.

Kenelle

Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö. Kuntoutus sopii myös heille, joilla on useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, vähäinen liikunta, ylipaino ja sukurasite.

Missä

Tulppa-kuntoutusta toteutetaan perusterveydenhuollossa sote-, terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintana 13 sairaanhoitopiirissä. Lisäksi Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Helsingin kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiirissä Kolarin kunta järjestävät Tulppa-kuntoutusta.

Kysy lisää Tulppa-kuntoutuksesta oman kuntasi tai kuntayhtymäsi perusterveydenhuollosta.

Avaa Tulppa-aluekartta suurempana koskettamalla alla olevaa esikatselukuvaa.