Vertaistuki

Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista. Vertaistukihenkilö on vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Vertaistukihenkilöön saat yhteyden monin eri tavoin.

Vertaistukihenkilöt toimivat monella tavalla 

Sydänyhdistyksissä toimii ympäri maan noin 500 vertaistukihenkilöä. He ovat henkilöitä, jotka ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneen läheisiä. Vertaistukija on kuuntelija, kokemusten jakaja, rohkaisija ja tiedonvälittäjä. 

Voit soittaa tai lähettää sähköpostia vertaistukihenkilölle. Jos asutte lähekkäin, voitte kenties tavatakin. Sydänyhdistyksien järjestämissä ryhmissä on mukana myös vertaistukihenkilöitä. 

Vertaistukihenkilöt ovat Sydänliiton valmentamia ja vaitiolovelvollisia. Vertaistukijat käyvät Sydänliiton järjestämän kaksipäiväisen vertaistukihenkilökoulutuksen ja osallistuvat sydänpiirien järjestämiin tapaamisiin ja työnohjaustilaisuuksiin.

Löydä oma tukijasi 

Parhaiten löydät vertaistukihenkilön Etsi tukihenkilöä vertaistukihaulla.

Vertaistukitoiminta on sydänyhdistysten vapaaehtoistoimintaa, joka on tarvitsijalle maksutonta. Tavallisimpia sydänsairauksia kuten sepelvaltimotautia sairastavien, ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden tukihenkilöt löytyvät myös alueittain sydänpiirien verkkosivuilta.

Sydänlihassairauksia, kardiomyopatiaa, sydänsarkoidoosia ja jättisolumyokardiittia sairastavien vertaistukihenkilöt löytyvät vertaistukihausta ja Karpatiat ry:n verkkosivuilta. Sydän- tai keuhkosiirron saaneiden vertaistukihenkilöt löytyvät myös vertaistukihausta ja lisäksi ​Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n verkkosivuilta. Synnynnäisesti sydänvikaisten ja heidän läheistensä tukihenkilöt löytyvät parhaiten Sydänlasten ja -aikuisten kautta. 

Sydän Chat – vertaistukea ja keskustelua verkon välityksellä

Sydän Chat on Sydänliiton vertaistukitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen sydänsairauksia sairastavia eri ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan, antamaan ja saamaan vertaistukea reaaliajassa olinpaikasta riippumatta.

Sydän Chatissa on usein ennalta määritelty teema. Keskustelua Sydän Chatissa käydään anonyymisti nimimerkillä ja keskustelemaan pääsee kerrallaan 12 osallistujaa. Chat-keskustelussa mukana ovat myös Sydänliiton vapaaehtoiset koulutetut verkkotukihenkilöt, jotka toimivat keskustelun virittäjinä. Lisäksi Chatissa voi olla paikalla Sydänliiton työntekijä sekä erikseen ilmoitettuina kertoina asiantuntijavierailijoita.

Sydän Chatit järjestetään Tukinetissä ja mukaan pääsee, kun käy rekisteröimässä anonyymin tunnuksen ja kirjautuu chatin alkaessa sisälle. Sydän Chatiin pääset tästä. Tulevien Sydän Chatien ajankohdat ja teemat löytyvät myös Sydänliiton Tapahtumakalenterista.  Kirjoita hakusanaksi alimpaan hakulaatikkoon Sydän Chat. Video opastaa sinua kirjautumisessa chatiin.

Lisäksi Sydänliitto tarjoaa sydänsairastuneille ja heidän läheisilleen avoimen Mitä sydämellä? -ryhmäkeskustelukanavan Tukinetissa. Keskustelu ei ole sidottu tiettyyn ajankohtaan ja kanavalla voi jakaa omaan elämään liittyviä arjen kokemuksia, onnistumisia ja haasteita.