Koulutukset yhdistyksille

Sydänliitto järjestää yhdistyksille vertaistukihenkilökoulutusta ja koulutusta ryhmänohjaajille sekä liikunnan koulutuksia.

 

Vertaistukihenkilöiden koulutus

Vertaistukitoiminta on vastavuoroista kumpaakin osapuolta rikastuttavaa kokemuksen jakamista. Tärkeintä on halu jakaa omaa kokemusta vertaisena sekä mahdollisuus toimia, omien voimavarojen puitteissa, yhdistyksen vertaistukihenkilönä. Vertaistukitoiminnassa tuettavan asiat ovat etusijalla.

Koulutus on tarkoitettu kaikille Sydänliiton jäsenyhdistysten vertaistukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneille uusille ja aloitteleville henkilöille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ja rohkeutta toimia vertaistukihenkilönä.

Koulutuksen kesto 2 päivää.

Koulutuksen hinta Omavastuu 50 € / henkilö 2h/huone ja 80€/henkilö 1h/huone. Hinta sisältää koulutuksen ohjelman, majoituksen ja ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Ilmoittautumiset Keskustele koulutukseen osallistumisesta oman yhdistyksesi edustajan kanssa ennen ilmoittautumistasi.

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Vertaistukihenkilökoulutukset löytyvät Koulutuskalenterista.

Ryhmänohjaajakoulutus

Kaksipäiväinen ryhmänohjaajakoulutus on tarkoitettu sydänyhdistyksen ryhmänohjaajana toimimisesta kiinnostuneille tai ryhmiä jo ohjaaville. Koulutus sopii kaikenlaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajille.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja:

  • oppii ryhmän toiminnasta ja ohjaajan roolista
  • löytää välineitä ryhmän ohjaamiseen ja ohjaajana toimimiseen
  • saa ideoita ryhmätoiminnan ja sen sisällön kehittämiseen
  • verkostoituu muiden ryhmänohjaajien kanssa
  • rohkaistuu ryhtymään ryhmänohjaajaksi ja aloittamaan uuden ryhmän tai kehittämään jo olemassa olevaa ryhmätoimintaa

Koulutuksen kesto 2 päivää (1-2 kk tauko päivien välissä).

Koulutuksen hinta Omavastuu 30 € / henkilö. Hinta sisältää koulutuksen (molemmat päivät) ja ohjelmassa mainitut ruokailut. Matkat: kukin osallistuja sopii mahdolliset matkakorvaukset erikseen oman yhdistyksensä kanssa.

Ilmoittautumiset Keskustele koulutukseen osallistumisesta oman yhdistyksesi edustajan kanssa ennen ilmoittautumistasi.

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Ryhmänohjaajakoulutukset löytyvät Koulutuskalenterista

Liikuntatreffit

Tule jakamaan hyviä kokemuksiasi ja kuulemaan toisia liikuttajia. Treffeillä pääset tutustumaan useamman yhdistyksen liikuntatoimintaan ja saamaan ideoita oman yhdistyksenne liikunnan tukemiseen.

Treffien teemoina ovat mm. yhdistyksen ja liiton liikuntayhteistyö, Liikkuva yhdistys – työkalu, jäsenten innostaminen liikuntaan, liikunta yhdistyksien verkkosivuilla ja erilaiset liikuntamateriaalit. Koulutuksen tavoitteena on, että saat yhdistyksen liikuntatoimijana uusia ideoita oman yhdistyksesi liikuntatoiminnan järjestämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että saat yhdistyksen liikuntatoimijana uusia ideoita oman yhdistyksesi liikuntatoiminnan järjestämiseen.

Kohderyhmä Liikuntaa edistävien yhdistyksien liikuntavastaavat, hallitusten jäsenet ja muut liikuntatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet yhdistyksien liikunta-aktiivit.

Koulutuksen kesto 3 h.

Koulutuksen hinta Maksuton. 

Ilmoittautumiset Keskustele koulutukseen osallistumisesta oman yhdistyksesi edustajan kanssa ennen ilmoittautumistasi.

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Liikuntatreffit löytyvät Koulutuskalenterista.

Pelaa liikkuen -vinkkipäivä

Tule mukaan pelaamaan tuttuja lautapelejä liikunnallisina versioina. Iltapäivän aikana pääsemme kokeilemaan, millaista on toimia itse pelinappulana ja miten lautapelejä voi soveltaa liikunnalliseksi toiminnaksi. Esimerkkejä liikunnallisesti sovellettavista lautapeleistä ovat mm. Kimble, Muistipeli, Afrikan tähti ja Ristinolla. Pelit on mahdollista toteuttaa yhdistysten tavallisissa kokoontumistiloissa tai ulkona.

Vinkkipäivän järjestävät yhteistyössä Aivoliitto, Diabetesliitto, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.

Koulutuksen tavoitteet

  • antaa ideoita liikunnallisen toiminnan sisällyttämiseksi yhdistyksen toimintaan esim. jäseniltoihin ja kerhotapaamisiin
  • antaa osallistujille valmiuksia pelien ohjaamiseen
  • tukea yhdistyksen liikuntatoimintaa

Kohderyhmä paikallisyhdistyksen jäsen, joka on jo nyt mukana yhdistyksen liikuntatoiminnassa tai haluaisi tulla mukaan.

Koulutuksen kesto 3,5- 4 tuntia joko iltapäivällä tai illalla.

Koulutuksen hinta  15 €. Hinta sisältää koulutuksen sisällön, jaettavan materiaalin sekä päivän aikana tarjottavat kahvit.

Ilmoittautumiset Keskustele koulutukseen osallistumisesta oman yhdistyksesi edustajan kanssa ennen ilmoittautumistasi.

Pelit eivät vaadi erillistä liikuntatilaa tai -varustusta.

Lisätietoja koulutuksista antaa Kirsi Airos

Pelaa liikkuen -vinkkipäivät löytyvät Koulutuskalenterista.

Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutus

Sinustako vapaaehtoinen eläkevalmentaja? Lue lisää eläkevalmennuksesta ja tutustu koulutuspäivien ohjelmaan.

Koulutuksen tavoite Valmentajakoulutuksen tavoitteena on perustaa sydänyhdistyksiin vapaaehtoisten vertaisvalmentajien luotsaamia Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä. Koulutuksesta saat valmiudet ohjata valmennusryhmää.

Kohderyhmä Etsimme Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukseen vapaaehtoisia valmentajapareja. Jos olet jo eläkkeellä ja olet kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä innostunut vetämään omaa valmennusryhmää, olet etsimämme henkilö. Sovi koulutukseen ilmoittautumisesta ja Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmän perustamisesta paikkakuntasi sydänyhdistyksen kanssa

Koulutuksen kesto 2 päivää.

Koulutuksen kustannukset Koulutus on maksuton. Koulutukseen kuuluu koulutuspäivien ohjelma, tarjoilut, valmennusryhmän materiaalit ja Ikäinstituutin tuki ryhmän perustamisessa. Sydänliitto korvaa sydänyhdistykselle koulutukseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset halvimman vaihtoehdon mukaan.

Ilmoittautumiset Keskustele koulutukseen osallistumisesta oman yhdistyksesi edustajan kanssa ennen ilmoittautumistasi.

Lisätietoja koulutuksista antaa Saini Suutari, Ikäinstituutti, p. 040 526 2298, saini.suutari@ikainstituutti.fi

Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukset löytyvät Koulutuskalenterista.