Vierailu Sydänliitossa

Tervetuloa Sydänliittoon! Toimistomme sijaitsee Oltermannikeskuksessa Helsingin Oulunkylässä osoitteessa Oltermannintie 8. Alueella on rajoitetusti paikoitustilaa, mutta liikenneyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat hyvät. Bussit 64 ja 69 pysähtyvät muutaman sadan metrin päässä ja paikallisjunat Käpylän asemalla.

Ilmoittautuminen

Saavuttuasi Oltermannikeskukseen ilmoittaudu ala-aulan vastaanottoautomaatilla. Valitse automaatin kuvaruudulta ensin kohde, johon olet tulossa vierailulle ja kirjoita sitten nimesi. Valitse lopuksi vierailusi isäntä tai emäntä. Kun olet näin ilmoittautunut, jää odottamaan. Vastaanottajasi saa tiedon saapumisestasi ja tulee noutamaan sinut aulasta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistö Oy Oltermannintie 8:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

Kiinteistö Oy Oltermannintie 8
Y-tunnus 0784500-6
Oltermannintie 8
00620 HELSINKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Sydänliitto ry
Harriet Sirén, palveluassistentti
(09) 7527 5266

Rekisterin nimi

RespaManager, vierailijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vierailijarekisterin pääkäyttötarkoitus on ilmoittaa vierailun vastaanottajalle vieraan saapumisesta. Henkilötietoja kerätään vastaanottoilmoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään valokuva vierailijasta ja vieraan nimi. Vieras voi vapaaehtoisesti antaa lisäksi puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa sekä työnantajansa nimen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vierailijalta itseltään tämän ilmoittautuessa automaatilla. Vierailun vastaanottaja voi myös tallentaa vierailijan tiedot rekisteriin ennen vierailua ilmoittautumisen nopeuttamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kiinteistön käyttäjien ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittely ja säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain vierailun ajan ja 30 päivää vierailun päättymisestä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan 30 päivän kuluttua vierailusta. Henkilötietoja ei arkistoida.

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisteröidyn oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).