Voimavarojen vahvistaminen

Sydänyhteisö on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä.

Vertaistuki

Vertaistukitoiminta on Sydänyhteisön ydintoimintaa. Se on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten jakamista ja tukea myötätuntoisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Parhaiten löydät vertaistukihenkilön Etsi tukihenkilöä vertaistukihaulla.

Vertaistukihenkilö kuuntelee, kannustaa ja kunnioittaa. Hän on vaitiolovelvollinen tavallinen ihminen, joka auttaa ja ymmärtää toista samankaltaisessa elämäntilanteessa olevaa. Lisäksi hän voi toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Vertaistukihenkilö voi myös olla sairastuneen läheinen, sillä sairaus koskettaa aina koko lähipiiriä. Vertaistukiryhmässä jaetut kokemukset antavat ajatteluun uusia näkökulmia, ryhtiä pysyä omissa päätöksissä ja apua tiedon soveltamisessa omaan elämään.

Sydänliitto järjestää vertastukihenkilökoulutuksia

Tulppa – toimintamalli

Tulppa-toimintamalli on kehitetty kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuollossa. 

Se on valmis kuntoutuksen ryhmänohjauskokonaisuus sisältäen käytännön työvälineitä Tulppa-ryhmien ohjaamiseen, ohjaajien koulutuksen ja tuen kuntoutuksen käynnistämiseen. Jokaiselle tapaamiskerralle on valmis teema sisältöineen ja toimintoineen ryhmän ohjauksen tueksi, kuten aiheeseen liittyviä testejä, tehtäviä, valmiita liikuntaohjelmia, havaintomateriaalia ja valmiita esityksiä.  Tulppa-työkirja on kuntoutujan ryhmätyöväline. Työkirja myös ruotsinkielisenä. Ryhmänohjauksen materiaalit on koottu Tulppakuntoutus.fi sivulle, jonka sisällöt ovat Tulppa ohjaajien käytettävissä.

Tulppa ryhmämuotoinen kuntoutus on  tarkoitettu henkilöille, jolla on sydän- ja verisuonisairaus, esimerkiksi sepelvaltimotauti tai aivoverenkiertohäiriö. Kuntoutus sopii myös heille, joilla on useita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, korkea kolesteroli, vähäinen liikunta, ylipaino ja sukurasite. Kuntoutus toteutetaan sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollossa ja ryhmissä on mukana koulutettu vertaisohjaaja paikallisyhdistyksestä.

Tulppa-ohjaakoulutus antaa valmiudet kuntoutuksen järjestämiseen ja ryhmien ohjaamiseen ja vertaisohjaajana toimiseen. Jo 1 000 terveydenhuollon ammattilaista ja vertaisohjaajaa on käynyt Tulppa-ohjaajakoulutuksen. 

Tulppa-kuntoutus on Sydänliiton kehittämä toimintamalli. Sydänliitto on jatkokehittänyt mallia yhdessä Aivoliiton ja Diabetesliiton kanssa osana Yksi elämä -terveystalkoita.

Vapaaehtoistoiminta sydänyhteisössä

Sydänpiirit ja -yhdistykset ympäri Suomen järjestävät monipuolista toimintaa vertaistuesta virkistykseen. Sydänlihassairauksia sairastavilla potilailla on oma potilasyhdistys Karpatiat ry ja Sydän- ja keuhkosiirtopotilailla SYKE ry. Periytyviä rytmihäiriöitä sairastavat ovat muodostaneet jaoksen Sydänlapset ja -aikuiset -yhdistyksen yhteyteen. Näistä yhdistyksistä löytyy tietoa mm. tapahtumista, vertaistukitoiminnasta ja sopeutumisvalmennuksesta. Tule mukaan sydänyhteisön toimintaan!

Julkaisut ja oppaat

Sydänliiton julkaisuista löytyy tietoa ja tukea ja oman hyvinvoinnin edistämiseen, valtimosairauksien hoitoon sekä terveyden ja ruokapalvelujen ammattilaisten käyttöön.

Sydänliiton julkaisut löytyvät Sydänkaupasta.