Yritysyhteistyö

Sydänliitto tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa. Sydänliitto kohdistaa yrityksiltä saadun tuen kansalaisten terveyden edistämiseen, johonkin potilasryhmään kohdennettuun toimintaan ja/tai aineistoon. Varoja ei käytetä liiton hallinnon ylläpitämiseen.

Sydänliiton periaatteena yritysyhteistyössä on, että sydän- ja verisuoniterveyttä ei voi antaa minkään yhteistyökumppanin yksinoikeudeksi. Suomen Sydänliitto ei suosittele minkään yrityksen tuotteita sydänterveyttä edistävinä.

Sydänliiton yhteistyökumppani ei voi toimia alueella, joka on ristiriidassa sydän- ja verisuoniterveyden kanssa, on eettisesti arveluttava tai jonka yrityskuva on ristiriidassa Sydänliiton järjestökuvan kanssa. Esimerkiksi liiton ravitsemussuositusten kanssa ristiriidassa olevat elintarvikkeet eivät sovi yhteistyön välineeksi.

Sydänliiton yritysyhteistyö perustuu aina yhteistyön ja varainhankinnan eettisiin periaatteisiin.

Tyypillisimpiä yhteistyön muotoja ovat:

  • julkaisujen tuottaminen
  • Sydänliiton tuotteiden jälleenmyynti
  • kampanjoiden, koulutusten tai muiden toimintojen tukeminen
  • jäsenetujen tarjoaminen sydänyhteisölle
  • mediayhteistyö
  • lahjoitukset
  • tuotemyynnin kautta syntyvät lahjoitukset

Kaikilta yhteistyökumppaneilta Sydänliitto edellyttää ihmisoikeuksien ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamista sekä luonnonvaroja säästävien ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista. Sydänliitto ei tee yhteistyö terveyttä vaarantavia tuotteita, kuten tupakkaa tai alkoholia valmistavan yrityksen tai yhteisön kanssa näiden tuotteiden myynnin edistämiseksi eikä tuotteitaan tai toimintaansa katteettomin terveyslupauksin markkinoivan yrityksen kanssa.

 

Sydänliitto tekee vuonna 2019 yhteistyötä seuraavien yritysten kanssa:

 

Adressit ja onnittelukortit

Sydänliitto tekee Paletti Oy:n kanssa yhteistyötä adressien ja erilaisten onnittelukorttien osalta. Tämän yhteistyön kautta näitä on myynnissä eri kaupoissa ympäri Suomen. Lisäksi yhdistykset myyvät paikallisesti adresseja ja joulukortteja.

Sydänmerkki

Sydänmerkki-järjestelmässä on mukana 87 elintarvikkeiden valmistajaa ja 45 kasvisten viljelijää. Toimijat löytyvät sivuilta www.sydänmerkki.fi.  Sydänmerkin yrityksiltä perittävillä käyttöoikeusmaksuilla rahoitetaan Sydänmerkki-järjestelmän pyörittäminen ja sen markkinointi. Sydänmerkki-järjestelmä ei rahoita sen omistavien liittojen (Suomen Sydänliitto ry:n ja Diabetesliitto ry:n toimintaa).

Terveysmittaukset

Mittaus- ja neuvontatoiminnan kumppaneina ovat Raisio, Berner ja Amgen.

Digitaalinen sydänkuntoutus

Kehitämme Tulppa-ryhmävalmennukseemme digitaalista valmennusta. Projektin tavoitteena on rakentaa perusterveydenhuoltoon malli, jossa sydänsairastunut voi osallistua sydänvalmennukseen, jossa osa toteutetaan digitaalisin keinoin ja osa perustuen ryhmätapaamisiin. Projektia tehdään yhteistyössä Amgenin kanssa. 

FH-kampanja

Sydänliitto toteuttaa syksyllä 2019 kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa familiaarisen hyperkolesterolemian (FH) tunnettuutta ja tuoda esille korkean kolesterolin hoitamisen tärkeyttä. Kampanja pitää sisällään mm. webinaarin, radio-, some- ja printtikampanjan sekä lehdistöviestintää. Kampanjan yhteistyökumppanina toimii Amgen. Kampanjaan lisäksi toteutetaan FH-testi, jolla kuluttaja voi testata omaa riskiään sairastaa FH:ta. Tämän testin toteuttamisen on mahdollistamassa Sanofi.

Julkaisut 

Potilasoppaissa ja sairastuneiden neuvontatoiminnassa tehdään pienimuotoista yhteistyötä seuraavien lääkeyhtiöiden kanssa: 

MSD Finland Oy , Bayer Oy, Boehringer-Ingelheim, Sanofi-Aventis Oy Finland, Pfizer Oy, Amgen Finland Oy, Vifor Pharma Nordiska, Servier Finland Oy, Novartis Finland Oy, Orion Pharma Oy

Yhteistyö perustuu lääkeyhtiöiden näkyvyyteen oppaissa. 

Jäsenedut

Sydänliitto tekee useiden yritysten kanssa jäsenetukumppanuutta. Jäsenetukumppanit löytyvät sivulta www.sydanliitto.fi/jäsenedut

Mediamyynti

Näiden lisäksi Sydänliitto myy mediatilaa omiin medioihinsa mainostajille. Sydämen Mediatiedot

Kohderyhmät JäsenetMedia